Rodzicielstwo zastępcze

1. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

  

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dotyczącej przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w ramach realizacji resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 :

Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego"


W związku z ogłoszeniem z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze z terenu powiatu zamojskiego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu wpłynęła jedna oferta.

Oferta szkoleniowa została złożona przez Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, ul. B. Prusa 2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zamościu dokonało wyboru przedstawionej powyżej oferty z uwagi na fakt, iż spełnia ona warunki określone przez Zamawiającego.

 

 Zamość, dn. 21.05.2012r.

 

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Zamościu
Danuta Chruściel
Specjalista Organizator Pomocy Społecznej

 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu poszukuje kandydatów na pełnienie funkcji zastępczych rodzin zawodowych i niezawodowych.

 


GogaNet: CMS, BIP, Strony WWW


Proszę czekać... Proszę czekać...